Ruimte in Zenne-Pajot

  • Ondernemers vragen geen extra ruimte om te ondernemen, maar wensen wel dat het aanbod goed gemonitord wordt en dat de beschikbare gronden meer rendabel worden.
  • Het Project Zennevallei wil een antwoord bieden op de versnippering van de ruimte. Voka raadt de gemeente aan om dit project beter bekend te maken bij de bedrijven.

Voor het volledige memorandum, zie: https://issuu.com/vokavzw/docs/2018-07-vb-verkiezingsmemorandum