Ondernemerschap in Zenne-Pajot

  • Ondernemers vragen om meer voorafgaande betrokkenheid, bijvoorbeeld bij het uitwerken van belastingreglementen. Ze kunnen daarbij heel wat expertise bieden die lokale besturen vandaag missen. Veel ondernemers hebben het gevoel dat ze het gemeentebestuur niet kennen en dat het bestuur meer aandacht schenkt aan de bewonersdan aan de ondernemers.
  • Focus op kerntaken: Ondernemende lokale besturen versterken hun regie- en beleidsvoorbereidende capaciteit en onderzoeken welke taken ze kunnen uitbesteden. Bedrijven kunnen immers instaan voor meer en meer lokale diensten. Voor een zeer groot aantal projecten en problemen wordt een beroep gedaan op de overheid. Beleidsuitvoerende en specifieke beleidsvoorbereidende taken zijn echter geen taken van een overheid. Die taken komen in aanmerking voor andere organisatievormen zoals coproductie of uitbesteding. De overheid kan zich op die manier concentreren op beleidsvoorbereiding en regie, vragen die een collectieve aanpak vereisen en op lange termijn aangepakt moeten worden.
     

 

Voor het volledige memorandum, zie: https://issuu.com/vokavzw/docs/2018-07-vb-verkiezingsmemorandum