Fiscaliteit in Zenne-Pajot

  • Kies voor transparante communicatie rond belastingen. Duidelijke communicatie resulteert in een beter begrip voor belastingen bij ondernemers, omdat ze weten waarvoor ze betalen.
  • Hervorm eigen gemeentelijke belastingen. Prioriteer de afschaffing van de belasting op drijfkracht (Drogenbos) en de belasting op economische bedrijvigheid (Beersel).

Voor het volledige memorandum, zie: https://issuu.com/vokavzw/docs/2018-07-vb-verkiezingsmemorandum