Aantrekkelijke regio in Zenne-Pajot

Formuleer een sterke regio-identiteit met dynamiek en toekomstvisie


De regio moet nadenken over haar sterktes en kernactiviteiten. Ze moet er alles aan doen om die troeven uit te spelen en zich tot een attractiepool te ontwikkelen. De regio Zenne-Pajot moet daar ambitieuzer in zijn. De regio heeft een geografisch aantrekkelijke ligging vlakbij de metropool Brussel en heeft terzelfdertijd ook een groen karakter.

Het Pajottenland heeft een heel groen en landelijk imago, maar het imago van de Zennevallei is niet zo aantrekkelijk. Er is een gebrek aan een gemeenschappelijke visie van waar de regio voor staat. De regio zou ook meer werk moeten maken van employer branding en van regional branding in binnen- en buitenland, als men menselijk kapitaal in
de regio wil houden en nieuw talent wil aantrekken.

Voor het volledige memorandum, zie: https://issuu.com/vokavzw/docs/2018-07-vb-verkiezingsmemorandum