Talenten in West-Vlaanderen

Elk talent telt

  • Activeer elk talent
  • Zet in op STEM
  • Stimuleer arbeidsmobiliteit
  • Talent - geplande Voka-activiteiten

Activeer elk talent

Steden kunnen bedrijven ondersteunen door hen te helpen om onontgonnen talent te activeren en te laten doorstromen naar bedrijven. Een geïntegreerde aanpak over de verschillende diensten heen met een centraal aanspreekpunt voor de bedrijven moet de administratieve last voor bedrijven verlagen. Met gerichte activeringsprojecten kunnen steden niet-werkende werkzoekenden sneller klaarstomen richting bedrijven.
 

Zet in op STEM

Steden kunnen een belangrijke rol spelen in het sturen van technische talenten naar een toekomst met techniek, door de promotie van STEM-initiatieven en -opleidingen (Science, Technology, Engineering, Mathematics).


 

Stimuleer arbeidsmobiliteit

Menselijk kapitaal aantrekken en behouden is van belang voor de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een stad of regio. Arbeidsmobiliteit stimuleren gaat over meerdere aspecten:

  • Motiveer het verplaatsingsgedrag vanuit regio’s met hoge werkloosheidsgraad naar regio’s met veel vacatures.
  • Reik minder mobiele doelgroepen (personen zonder rijbewijs of vervoersmiddel) de nodige tools aan zodat ze zich beter kunnen verplaatsen.
  • Verbeter de bereikbaarheid van tewerkstellingsplaatsen (via openbaar vervoer, alternatieve vervoersmethodieken.
     

Talent - geplande Voka-activiteiten

Netwerkevent Jobroad

Op zoek naar talent?  Ontdek op dit netwerk het project Jobroad dat u helpt om anderstalige werkzoekenden kansen te geven

Woensdag 28 maart - 17u00 - VIVES (Kortrijk)

https://www.voka.be/activiteiten/netwerkevent-jobroad-integratie-door-werk

 

Welt

Gratis begeleidingstraject voor KMO’s die hun HR-beleid willen optimaliseren en willen investeren in het opleiden op de werkvloer van (toekomstige) medewerkers

Kick-offs op 17 en 24 april

https://www.voka.be/west-vlaanderen/welt

 

Event “Rekruteren over de grens en grensoverschrijdende stages, ook iets voor uw bedrijf?”

Ontdek hoe u werkzoekenden over de grens kunt rekruteren en hoe u een grensoverschrijdende samenwerking kunt opzetten met Noord-Franse scholen.

Dinsdag 24 april - 18u30 – Ondernemerscentrum Kortrijk

 

Voka-actua: “Wat kan duaal leren betekenen voor mijn bedrijf”

Duaal leren onder de loep! U krijgt een concreet stappenplan aangereikt om duaal leren in uw bedrijf op te starten.

Donderdag 24 mei - 10u00 – Voka Kortrijk

 

Opleidingsdag: Innowiz gebruiken voor uw STEM-bedrijvenproject

Bedrijven en scholen samenbrengen en werk maken van specifieke STEM-bedrijvenprojecten, dat is waar RTC en Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen hun krachten voor bundelen.

Dinsdag 15 mei, van 09u00 tot 17u00, Howest Industrial Design Center Kortrijk
https://www.voka.be/activiteiten/opleidingsdag-innowiz-gebruiken-voor-uw-stem-bedrijvenproject