Ondernemerschap in West-Vlaanderen

3x ondernemerschap

  • Single point of contact
  • Communicatie over en betrokkenheid bij het beleid
  • Naast bestaand ondernemerschap, ook nieuwe vormen van ondernemerschap en ecosystemen ondersteunen

Ondernemers hebben duidelijke verwachtingen van hun steden en gemeenten:
 

Single point of contact

  • Ondernemingen willen één aanspreekpunt bij de stad of gemeente. Overheden zijn vaak een bos vol bomen, waarin een kat haar jongen niet meer terugvindt. Ondernemers verwachten van de stad één aanspreekpunt, een netwerkmakelaar als het ware, waarbij hij/zij terecht kan voor alle vragen en bezorgdheden.
     

Communicatie over en betrokkenheid bij het beleid

  • Ondernemers appreciëren het wanneer een stad of gemeente communiceert over het beleid en hen erbij betrekt. Ondernemingen zijn vaak belangrijke gebruikers van bijvoorbeeld de wegeninfrastructuur. Door proactief samen naar uitdagingen te kijken kunnen verwachtingen sneller op elkaar afgestemd worden.£
     

Naast bestaand ondernemerschap, ook nieuwe vormen van ondernemerschap en ecosystemen ondersteunen

  • We zien overal nieuwe vormen van ondernemerschap ontstaan. Onder meer micro-ondernemingen en ecosystemen zijn relatief nieuwe vormen van ondernemen die hun plaats verdienen in onze samenleving. Een stad of gemeente moet deze met open armen ontvangen, zodat ze ook een broeihaard kunnen zijn voor starters, zonder de gevestigde bedrijven hierbij uit het oog te verliezen.