Mobiliteit in West-Vlaanderen

5x mobiliteit

  • Investeer in infrastructuur, focus op de ontsluiting van bedrijventerreinen
  • Faciliteer duurzame mobiliteit
  •  Zet in op technologische innovaties
  •  Verbeter de stedelijke logistiek
  • Faciliteer stadsdistributiecentra

Investeer in infrastructuur, focus op de ontsluiting van bedrijventerreinen

We moeten onze bestaande infrastructuur goed onderhouden, upgraden en waar nodig efficiënt en snel vervolledigen. Een optimale ontsluiting van bedrijventerreinen (via duidelijke bewegwijzering, vlotte bus- en fietsverbindingen, vrachtwagenparkings met faciliteiten…) vormt daarbij één van de prioriteiten.

Faciliteer duurzame mobiliteit

Maak het gemeentelijke mobiliteitsplan future-proof en hou rekening met nieuwe evoluties en noden, zoals de doorbraak van elektrische en gedeelde mobiliteit.

 Zet in op technologische innovaties

Intelligente transportsystemen, zoals digitale wegwijzers, dynamische routeplanning, dynamische verkeersborden… kunnen het verkeer voor iedereen sneller en efficiënter doen verlopen.

 Verbeter de stedelijke logistiek

Steden moeten hun regels over venstertijden, tonnagebeperkingen… harmoniseren. Bij venstertijden moet hetzelfde referentiekader gelden. Beperkende regels rond stadsdistributie moeten gebaseerd zijn op objectieve data over de in- en uitstroom van commerciële vervoersbewegingen.

  • Informatie over wie wanneer de stad binnen mag, moet makkelijk digitaal toegankelijk zijn, duidelijk en transparant.
  • Maatregelen moeten deel uitmaken van een ruimer lokaal logistiek en mobiliteitsplan. Het stadsbeleid moet voldoende ruimte en vrijheid laten aan ondernemingen om zelf (technologische) innovatieve oplossingen aan te reiken voor de uitdagingen in stedelijke distributie. Dat is de beste garantie voor een concurrentiële, efficiënte en kwalitatief hoogstaande belevering in steden en urbane omgevingen. Denk aan de opportuniteiten van dal- en nachtleveringen of milieutechnische innovaties waarvoor steden de ideale schaal bieden om zaken uit te testen.

Faciliteer stadsdistributiecentra