Lasten & kosten in West-Vlaanderen

Faire fiscaliteit

  • Garandeer rechtszekerheid op het vlak van belastingen
  • Fiscaal pact afsluiten met bedrijven
  • Kies voor een transparante communicatie

Garandeer rechtszekerheid op het vlak van belastingen

Bedrijven verwachten van de overheid dat ze een rechtszeker en gelijk speelveld creëert. Ze vragen ook meer fairness in de fiscale behandeling van ondernemingen. Die moeten onderling immers met gelijke wapens kunnen concurreren. De lokale fiscaliteit vormt in te veel gevallen een aanfluiting op dit redelijk verwachtingspatroon. Zorg ervoor dat er geen grote regionale verschillen ontstaan. Schaf de belastingen die contraproductief werken voor het ondernemerschap af.


 

Fiscaal pact afsluiten met bedrijven

Voka stelt een fiscaal pact voor met de volgende elementen:

  • Creëer bedrijfsinvesteringszones
  • Voorzie 20% van de exploitatie-uitgaven voor investeringen
  • Bouw louter financierende eigen gemeentelijke belastingen af
  • Eigen gemeentelijke belastingen kunnen enkel indien ze een gedragsturend doel hebben
  • Rem groei Gemeentefonds af
     

Kies voor een transparante communicatie

Ondernemers willen weten waarvoor ze betalen. Duidelijke communicatie kan rekenen op een beter begrip voor belastingen bij ondernemingen en dat onder het motto “Zeg wat je doet en doe wat je zegt.”