Duurzame innovatie in West-Vlaanderen

Duurzame en innoverende besturen

  • Verhoog efficiëntie door digitalisering en technologie
  • Wees voortrekker op vlak van duurzaam ondernemen (circulaire economie)
  • Faciliteer en stimuleer creatieve samenwerkingen
  • Werk samen met ondernemingen en durf uitbesteden
  • Innovatie - geplande Voka-activiteiten

 

Verhoog efficiëntie door digitalisering en technologie

Gemeenten hebben de komende jaren een grote opportuniteit om hun dienstverlening te verbeteren en efficiënter te organiseren. Ze kunnen inzetten op methodieken als Lean en benchmarking. Deze methodieken hebben hun meerwaarde in heel wat bedrijfscontexten al bewezen, zowel in de private als in de publieke sector. Lokale besturen kunnen op dat vlak veel van elkaar leren. Om die voordelen te rapen is een beleid gestoeld op harde data onontbeerlijk.

Een toekomstvisie waar City of Things centraal staat, is een must voor iedere stad of gemeente. Slim parkeren, gezondheidszorg op afstand, efficiënt energieverbruik. De innovatieve mogelijkheden van het Internet of Things om het leven aangenamer en duurzamer te maken, lijken eindeloos. Met een enorm potentieel in baanbrekende nieuwe technologieën en een ontluikend kmo-ecosysteem heeft iedere stad een kans om topspeler te worden in de geconnecteerde wereld. Lokale besturen kunnen ook van elkaars digitale ervaringen leren. Steden vormen het ideale living lab om te experimenteren met smart-citytoepassingen. Blockchaintechnologie is beloftevol vanuit verschillende optieken. Ze kan leiden tot een daadwerkelijke eenvoudige overheid door de automatisering van administratieve procedures en de veiligheid van ‘internet of things’-toepassingen te verhogen.


 

Wees voortrekker op vlak van duurzaam ondernemen (circulaire economie)

In het kader van Burgemeesterconvenanten en de gemeentelijke klimaatactieplannen zouden gemeenten klimaatacties door bedrijven moeten faciliteren. Op die manier faciliteren gemeenten energie-efficiënte investeringen door bedrijven of stimuleren ze bijvoorbeeld bedrijven die willen inzetten op biodiversiteit.
 

Faciliteer en stimuleer creatieve samenwerkingen

Een lokale overheid of organisatie heeft meestal niet alle kennis en competenties in huis om een bepaald doel te bereiken. Samenwerking met relevante stakeholders (co-creatie) kan een oplossing bieden bij product- en/of dienstontwikkeling waarbij zowel een economische als maatschappelijke meerwaarde nagestreefd wordt. Duurzame innovatie komt niet op een eiland tot stand. Door samen te werken met stakeholders uit alle hoeken van de samenleving kan een creatieve kruisbestuiving ontstaan.
 

Werk samen met ondernemingen en durf uitbesteden

Gemeenten nemen een regisseursrol op en onderzoeken of ze bepaalde taken door ondernemingen kunnen laten uitvoeren of samen met ondernemingen kunnen opnemen.
 

Innovatie - geplande Voka-activiteiten

Seminarie: “Succesvol vermarkten van innovatieve producten”

Wanneer u een nieuw product of een innovatie in de markt wil zetten, moeten ontwikkeling en marketing hand in hand gaan.  2 experten gaan samen met u aan de slag

Donderdag 26 april - 08u30 - VOKA (Kortrijk)

https://www.voka.be/activiteiten/succesvol-vermarkten-van-innovatieve-producten-en-diensten
 

RESOC XL Smart Cities - hoe kunnen lokale besturen en bedrijven samenwerken ?

Lokale experten plaatsen het zoeklicht op de nieuwste trends en ontwikkelingen inzake ‘Smart Cities’, of hoe technologie onze steden en gemeenten leefbaar houdt en slimmer maakt, met een duidelijke focus op de mogelijke samenwerking tussen lokale besturen en bedrijven

Maandag 23 april, van 14u00 tot 16u00, Innovatiecentrum De Grote Beer, Beernem
 

Academische Zitting Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Uitreiking van de jaarcertificaten van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen, dat bedrijven en organisaties bekroont voor hun inspanningen op vlak van duurzaam ondernemen.

Donderdag 21 juni – 18u30 – te bepalen