Mobliteit in Vlaanderen

4x mobiliteit

  • Verzamel zo veel mogelijk data over de goederenstromen
  • Ga in dialoog met alle stakeholders
  • Zet in op heldere communicatie en technologische innovaties
  • Meer harmonisering over de stads- en gemeentegrenzen heen

Verzamel zo veel mogelijk data over de goederenstromen

Nederlands onderzoek wijst uit dat de invoering van venstertijden (door de gemeente bepaalde tijdstippen waarop winkels mogen bevoorraad worden door vrachtwagens) zelden op basis van kwantitatieve gegevens gebeurt. Zo is de ‘drukte’ van passanten, fietsers, auto’s en bevoorradend verkeer in een winkelstraat zelden gemeten.

Door het in kaart brengen van goederenstromen kan er op basis van data gezocht worden naar slimme en realistische oplossingen: welke voertuigen rijden onze stadskern binnen? Welk type? Wat is de omvang? Welke routes volgen ze? Aan welke stopplaatsen houden ze halt? Daarnaast is er ook inzicht nodig in het winkelprofiel, het bevoorradingsprofiel, het vervoersprofiel, enz. om regelgeving uit te werken. Essentieel is dat lokale beleidsmakers beleid voeren op basis van facts and figures. Beperkende regels rond stadsdistributie moeten gebaseerd zijn op objectieve data over de in- en uitstroom van commerciële vervoersbewegingen. Sommige smart city-toepassingen op dat vlak ogen alvast veelbelovend.

“Welke voertuigen rijden onze stadskern binnen? Welke routes volgen ze? Door het in kaart brengen van goederenstromen kan er gezocht worden naar slimme en realistische oplossingen”


 

Ga in dialoog met alle stakeholders

Een ‘leefbare stadskern’ moet voor veel beleidsmakers autovrije winkelwandelstraten tellen. Dat is natuurlijk enkel mogelijk indien de bevoorrading van deze handelslocaties aan een realistische kostprijs mogelijk is. Zo niet loopt de stad het risico dat handelszaken verhuizen naar andere locaties, binnen of buiten de stad.

“Een ‘leefbare stadskern’ met autovrije winkelwandelstraten is enkel mogelijk als de bevoorrading van die handelslocaties tegen een realistische kostprijs mogelijk is”

Afstemming met de handelszaken, bedrijven en logistieke spelers is essentieel. Het spreekt voor zich dat een stad slechts voldoende draagvlak kan creëren na consultatie van alle betrokken partijen. Hierbij denken we niet alleen aan de horeca en de detailhandel, maar eveneens aan kantoren, bouwwerven, e.a. Ad hoc of tijdelijke transporten vormen een apart aandachtspunt.
 

Zet in op heldere communicatie en technologische innovaties

Het is essentieel dat steden en gemeenten zelf correcte en actuele informatie verstrekken over hun logistiek beleid. Alle informatie rond stedelijke distributie, venstertijden, lage-emissiezones (LEZ), voertuigbeperkingen, wegwerkzaamheden, contactinformatie... moet makkelijk digitaal toegankelijk zijn (bv. op de stedelijke website), duidelijk en transparant. Beperkende maatregelen moeten deel uitmaken van een ruimer lokaal logistiek- en mobiliteitsplan.

Het stadsbeleid moet voldoende ruimte en vrijheid laten aan marktpartijen om zelf (technologische) innovatieve oplossingen voor de uitdagingen in stedelijke distributie aan te reiken. Dat is de beste garantie voor een concurrentiële, efficiënte en kwalitatief hoogstaande belevering in steden en urbane omgevingen. Denk aan de opportuniteiten van dal- en nachtleveringen of milieutechnische innovaties waarvoor steden de ideale schaal bieden om zaken uit te testen.
 

Meer harmonisering over de stads- en gemeentegrenzen heen

Te veel versnipperde en inconsistente regels en venstertijden tussen steden qua toegang tot de stadskern zorgen ervoor dat logistieke bedrijven geen efficiënte en duurzame leveringsroutes meer kunnen plannen. Regels over venstertijden of tonnagebeperkingen moeten dus zoveel mogelijk geharmoniseerd worden, over de stads- en gemeentegrenzen heen. Vandaag bestaat er weinig afstemming over de acties van steden. Niet met andere stakeholders en niet tussen steden onderling.

“Regels over venstertijden of tonnagebeperkingen moeten zo veel mogelijk geharmoniseerd worden, over de stads- en gemeentegrenzen heen”

Vlaanderen tracht deze afstemming te bevorderen via het ‘beleidskader stedelijke distributie’. De kennis die verschillende steden of bedrijven opbouwen, wordt hierlangs gedeeld. Dat beleidskader heeft zo de ambitie de basis te leggen voor een volwaardig geïntegreerd beleid rond stedelijke logistiek. Later zal dit kader geïntegreerd worden in het Mobiliteitsplan Vlaanderen.