Duurzame innovatie in Vlaanderen

3x duurzame innovatie

  • Innoveer op basis van harde data. Via gemeentelijke benchmarks en cijfers over de kwaliteit van de lokale overheidsprestaties.
  • Laat lokale besturen als digitale living labs leren van elkaars digitale ervaringen.
  • Blockchaintechnologie zal administratieve procedures automatiseren en de veiligheid van ‘internet of things’-toepassingen verhogen.

Innoveer op basis van harde data

Bedrijven met disruptieve businessmodellen zoals Uber en AirBnB teren op systematische data-inzameling en de verwerking ervan. Maar de digitale revolutie verandert ook het businessmodel van de gemeenten. Ze biedt hun vandaag al heel wat kansen aan om hun traditionele dienstverlening voor burgers en ondernemers, zoals de loketfunctie, te vergemakkelijken. Zo realiseert men efficiëntiewinsten. Het ontbreekt Vlaanderen echter aan harde data rond efficiëntiewinsten die lokale besturen op dit moment realiseren.

In bijna alle domeinen waarop de gemeenten actief zijn, vergemakkelijkt de combinatie van apps, sensoren en het internet de dienstverlening en de snelheid daarvan. Ook via benchmarking met andere actoren of gemeenten kunnen lokale besturen nog heel wat efficiëntie- en kwaliteitswinsten boeken. Via benchmarking kunnen besturen leren van elkaar en op die manier de eigen werking verbeteren. Dit is een verantwoordelijkheid van de lokale besturen zelf. De Vlaamse overheid en externe onderzoeksinstellingen kunnen dit proces echter bevorderen.

“Via benchmarking kunnen lokale besturen leren van elkaar en op die manier de eigen werking verbeteren”

 

Laat lokale besturen als digitale living labs leren van elkaars digitale ervaringen

Digitale diensten, processen en open data laten de gemeenten toe slimme, innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Straatverlichting is een van de eerste zaken waar lokale overheden naar kijken als ze hun stad ‘slim’ willen maken. De Duitse stad Stuttgart wil nu 20.000 lantaarnpalen online zetten. Zo kan ze een bepaalde locatie tijdens een evenement of calamiteit extra goed verlichten. En als er niemand op straat is kan het licht uit. Zo bespaart men ‘slim’ op energiekosten. De beheerder weet ook direct welke lampen stuk zijn. Een beetje zoals de burger die zijn lampen thuis op afstand bedient via zijn verlichtingssysteem, maar dan op stedelijke schaal.

We staan nog maar aan het begin van een revolutie. Het internet of things staat op exploderen: in 2025 zullen volgens onderzoeksbureau IDC 500 miljard apparaten online zijn. Dat is 65 stuks per aardbewoner. Auto’s gaan met auto’s praten, en met stoplichten en verkeersborden. Zonnepanelen zullen converseren met de led-lichten van de buren en het gebruik direct afrekenen via microbetalingen.

“Steden vormen de ideale schaal om als living labs nieuwe technologieën in de praktijk te testen”

Steden vormen de ideale schaal om nieuwe technologieën in de praktijk te testen en concrete toepassingen stapsgewijs verder te ontwikkelen. Ze zijn ideale experimenteerlabo’s en kunnen zo innovatie aanwakkeren. Ze staan dicht bij de burger en kunnen daarom eenvoudig bottom-up initiatieven ondersteunen. Deze technologische doorbraken laten ook een aanpak toe waarin bestuurd wordt in partnerschap. Kennis kan eenvoudig gedeeld worden via digitale platformen.


 

Blockchaintechnologie zal administratieve procedures automatiseren en de veiligheid van ‘internet of things’-toepassingen verhogen

Om al het dataverkeer veilig te houden is de blockchain of gegevensketting bijzonder nuttig. Deze technologie is een keten van versleutelde transacties, verspreid over duizenden gedecentraliseerde computers. Ze laat toe om op een veilige manier onlinetransacties gedecentraliseerd op te slaan en te beheren. Niemand kan ongezien wijzigingen aanbrengen in deze gegevensketting. Informatie wordt immers op hetzelfde moment met alle leden van een netwerk gedeeld. Ze wordt daarom aanzien als een van de bouwstenen voor de beveiliging van het internet of things. Ze zorgt er ook voor dat geen derde partij meer nodig is om erop toe te zien dat een transactie eerlijk verloopt. Kenners beschouwen dit als de grootste innovatie in de computerwetenschappen in decennia.

“De blockchain-technologie kan ook de werking van lokale overheden transformeren”

Deze nieuwe tool zet bestaande businessmodellen in alle sectoren onder druk. De financiële sector loopt voorop met – voorlopig – nog kleine projecten. Internationale betalingen kunnen hierdoor even goedkoop worden als het versturen van een sms. De afhandeling van verzekeringscontracten kan aanzienlijk versnellen door de automatische koppeling met andere databanken. De blockchaintechnologie maakt potentieel ook een elektriciteitsnetwerk mogelijk waarop vele kleine stroomleveranciers onderling stroom uitwisselen.


Deze technologie kan ook de werking van lokale overheden transformeren. De blockchaintechnologie kan traditionele kerntaken van de lokale overheid, zoals registreren, authentificeren, autoriseren en transacties uitvoeren, overnemen. Data gedecentraliseerd en veilig bijhouden biedt ook heel wat mogelijkheden om de administratie minder omslachtig te maken.

De toepassingen van deze technologie zijn legio. Zo verwachten we dat ze de aflevering van tal van vergunningen drastisch kan vereenvoudigen. Ook vastgoedtransacties zullen veel vlotter kunnen verlopen.