Vlaanderen

Nieuws uit Vlaanderen

Slechts 40% van de Vlaamse ondernemers tevreden over lokaal beleid

, Voka Vlaanderen
Slechts 40% van de Vlaamse ondernemers tevreden over lokaal beleid

Slechts 40% van de Vlaamse ondernemers is tevreden over zijn of haar lokaal bestuur, dat blijkt uit een grootschalige enquête van Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen, bij 2.400 ondernemers in 67 steden en gemeenten. De ondernemingsvriendelijkheid blijkt het grootste probleem. Daarnaast verwachten ondernemers meer inzake fiscaliteit en mobiliteit. “Onze Vlaamse gemeenten investeren te weinig in de economie”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “Het wordt tijd dat we écht werk maken van een kerntakendebat. Meer dan 40% van de uitgaven is versnipperd over 130 beleidsvelden. Dat is te veel.” Tot slot pleit Voka ook voor fusies van gemeenten met minder dan 10.000 inwoners.

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 voerde Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen, samen met onderzoeksbureau ICMA, een grootschalige bevraging uit bij 2.400 ondernemers. Met de enquête wil Voka peilen naar de ondernemingsvriendelijkheid van onze steden en gemeenten. Uit de bevraging blijkt dat slechts 40% van de ondernemers tevreden is over het gevoerde beleid. 11% van de ondervraagde ondernemers geeft zelfs aan zwaar ontevreden te zijn. Vooral de ondernemingsvriendelijkheid van de steden en gemeenten is een uitdaging. Mobiliteit en fiscaliteit zijn daarbij belangrijke factoren. Daarnaast voelen de ondernemers zich ook onvoldoende betrokken bij het beleidvan de steden en gemeenten. Velen vragen daarom meer vlotte communicatie en meer overleg. Ondernemers zijn dan weer positief over de aandacht voor en het aanbod van ruimte om te ondernemen. De bevraging van Voka focust op de 67 belangrijkste steden en gemeenten van Vlaanderen. Uit de bevraging blijkt dat de Vlaamse ondernemers meest tevreden zijn over Mechelen, Kortrijk en Genk. En het minst tevreden over Hasselt, Turnhout en Brugge.

NaastTe weinig investering in economie de bevraging onderzocht Voka ook de financiële positie van onze steden en gemeenten. Daaruit blijkt dat de financiële situatie in de meeste steden en gemeenten in de afgelopen legislatuur aanzienlijk verbeterd is. Toch komt dit de economie niet ten goede. De schuldafbouw is vooral het resultaat van een verhoging van de ontvangsten (extra belastingen) of door het aantal investeringen af te bouwen.  Zo stegen de fiscale ontvangsten per inwoner tussen 2012 en 2016 met 2,3% per jaar (na inflatiecorrectie). De exploitatie-uitgaven blijven in constante termen tussen 2012 en 2016 gelijk.  De investeringsuitgaven in materiële vaste activa namen dan weer af.

Naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 dringt Voka dan ook aan op een grondig kerntakendebat. “Vandaag zien we dat 40% van de uitgaven van onze steden en gemeenten goed is voor meer dan 130 beleidsvelden. Dat is teveel”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “Steden en gemeenten zullen zich steeds meer moeten focussen en bepaalde zaken ook gaan uitbesteden. Enkel zo kan er opnieuw de nodige ruimte vrijkomen om te investeren. De vergrijzing zal er de komende jaren voor zorgen dat er nog meer investeringen nodig zullen zijn voor wonen, onderwijs en zorg. Daarnaast blijft de mobiliteit in veel steden en gemeenten de belangrijkste uitdaging. Er moet dringend geïnvesteerd worden in infrastructuur. Laat ons daarom het kerntakendebat eindelijk ten gronde voeren.”

Om onze gemeenten meer efficiëntie en slagkracht te geven, pleit Voka voor verplichte fusies van gemeenten die minder dan 10.000 inwoners tellen. “We zien dat gemeenten met minder dan 10.000 inwoners het vaak heel moeilijk hebben. Ze hebben communicatie-achterstand en doen het vaak ook heel slecht inzake digitalisering. Daarenboven zijn ze minder efficiënt om belastingen te heffen en te innen,” aldus Hans Maertens. “We vragen dan ook dat de 72 kleinste Vlaamse gemeenten fuseren. Enkel zo kunnen ze tot een minimumschaal komen van 10.000 inwoners.”

Lees volledig verslag

Samen voor de uitdagingen van de 21ste eeuw!

, Voka Vlaanderen
Samen voor de uitdagingen van de 21ste eeuw!

Op 14 oktober 2018 zijn er lokale verkiezingen. Gemeenten, steden en provincies hebben onder meer inzake ruimtelijke ordening, mobiliteit en fiscaliteit een belangrijke impact op de werking van de Vlaamse bedrijven, dus ook deze verkiezingen zijn van belang.

Uit een ledenbevraging bij Voka blijkt dat de Vlaamse ondernemingen niet bijster tevreden zijn over de werking en resultaten van de lokale besturen. Ze verwachten er meer van en willen ook veel meer betrokken worden bij het lokaal beleid. Bedrijven willen niet enkel een melkkoe zijn om de lokale kas te spijzen, maar willen als echte partner voor het lokaal bestuur functioneren. De gemeenten, steden en provincies staan trouwens voor heel wat uitdagingen waarbij ondernemingen hen kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan slimme mobiliteitsoplossingen, nieuwe vormen van wonen en zorg en digitale dienstverlening, ....

Daarom stelt Voka voor dat gemeenten, steden en provincies zich focussen op hun kerntaken, bedrijven kunnen immers instaan voor meer en meer lokale diensten. Dit zal lokale middelen vrijmaken om meer te investeren in infrastructuur, wat dringend nodig is. Ook een fiscaal pact is noodzakelijk om de lokale lasten op ondernemingen niet verder te laten stijgen; de middelen die bedrijven ophoesten, moeten worden geherinvesteerd in bedrijvenzones en andere initiatieven om ondernemen te stimuleren.

Ten slotte moeten de lokale besturen ook zichzelf aanpassen aan de geglobaliseerde wereld en de nieuwe technologieën. Die vereisen een minimale schaalgrootte om de nodige expertise en middelen efficiënt te kunnen inzetten. Kleine gemeenten kunnen daaraan niet voldoen en lopen dus meer en meer achter inzake dienstverlening. Daarom pleiten we voor een verplichte fusie van de allerkleinste gemeenten en moedigen we fusies aan voor grotere gemeenten. De 21e eeuw wordt wel eens ‘the age of cities’ genoemd: ze kunnen de hefboom zijn voor economische en maatschappelijke vooruitgang. De ondernemingen zijn klaar voor deze uitdaging, hopelijk de lokale besturen ook!

 

Hans Maertens, Gedelegeerd Bestuurder Voka

Paul Kumpen, Voorzitter Voka

Lees volledig verslag