Talenten in Vilvoorde-Luchthaven

  • De regio telt meer dan 12.000 bedrijven. Toch kampt men met een hoge, structurele werkloosheid bij laag- en midden geschoolden (9,7% van de bevolking in Machelen, en 9,6% in Vilvoorde). De stijgende tewerkstelling in de regio komt vooral de hooggeschoolden van buiten de streek tegoed.
    De gemeentes moeten faciliteren dat ook hun eigen burgers en de laaggeschoolden kunnen genieten van de grote bedrijvigheid in hun gemeente en er aan de slag kunnen.   
  • Terzelfdertijd moet de regio zich ook promoten als aantrekkelijke werkregio voor nationaal en internationaal toptalent in de mediasector en de farmacie.
  • Het onderwijs moet meer moet inzetten op taalcompetenties van jongeren. In de regio is het belangrijk dat werknemers tweetalig zijn.
  • Scholen moeten de “goesting om te ondernemen” aanwakkeren.
  • Faciliteer raakpunten tussen onderwijs en ondernemers  en zet volop in op duaal leren.

Voor het volledige memorandum, zie: https://issuu.com/vokavzw/docs/2018-07-vb-verkiezingsmemorandum