Ondernemerschap in Vilvoorde-Luchthaven

  • Ondernemers vragen om meer voorafgaande betrokkenheid in het beleid. Ze kunnen daarbij heel wat expertise bieden die lokale besturen vandaag ontberen. Ondernemers hebben vaak het gevoel dat ze tegen de grenzen van de bureaucratie aanlopen.

Voor het volledige memorandum, zie: https://issuu.com/vokavzw/docs/2018-07-vb-verkiezingsmemorandum