Vilvoorde-Luchthaven

  • Het fileleed is de grootste frustratie van ondernemers. De zware fileproblematiek bestaat onder andere omdat er een zeer hoge inkomende arbeidsmobiliteit is. Vilvoorde kent het grootste aandeel werknemers uit eigen gemeente van Vilvoorde/Machelen/Zaventem. Met 10,6% is dit een zeer laag cijfer.
    Daarnaast zijn er ook  nauwelijks alternatieven voor de wagen, waardoor men gedwongen is om elke dag achter het stuur te kruipen.
  • Iedereen is het eens dat mobiliteitsplannen op regionale basis bekeken moeten worden. Toch is er weinig communicatie en coördinatie tussen de verschillende gemeenten omtrent mobiliteit. Wanneer gemeenten bepaalde vervoersstromen willen vermijden op hun eigen grondgebied, dreigen ze de overlast te verplaatsen naar de naburige gemeenten.
  • Gemeentes moeten volop investeren in infrastructuur voor openbaar vervoer en voor zwakke weggebruikers. Het treinstation in Machelen moet op de investeringslijst van de NMBS komen.
  • Een goede ontsluiting van en naar bedrijventerreinen is van groot belang. Daarbij aansluitend zou de gemeenten meer moeten inzetten op initiatieven rond duurzame mobiliteit ten voordele van bedrijven, dit is bv. voorzien van deelfietsen, elektrische laadpalen, CNG-tankstations, etc.
  • Er zijn te weinig vrachtwagenparkings met faciliteiten. Er is nood aan een structurele oplossing voor de bedrijven die de trucks nodig hebben. Trucks kunnen niet zomaar geweerd worden zonder een alternatief te voorzien.

Voor het volledige memorandum, zie: https://issuu.com/vokavzw/docs/2018-07-vb-verkiezingsmemorandum