Talenten in Tienen

Het aantal vacatures neemt toe, het aantal werklozen daalt. Bedrijven geven aan dat ze de juiste mensen niet kunnen vinden. Er heerst dus een war for talent en het onderwijs lijkt jongeren niet voldoende klaar te stomen voor de noden die er zijn op de arbeidsmarkt.

  • De afstemming tussen arbeidsmarkt en onderwijs moet geoptimaliseerd worden. Dit kan door arbeidsmarktgerichte studierichtingen te versterken. De technische school in Tienen moet maximaal ontwikkeld worden. Een nieuwe hogeschool in de zorgsector zou zeer nuttig zijn. Het bestuur kan ervoor zorgen dat deze scholieren in contact komen met de bedrijven in Tienen. Ondernemers zijn opgetogen over de initiatieven die de bevoegde schepen in Tienen reeds genomen heeft in dit kader.
  • De stad en gemeentes volop inzetten op duaal leren en werkplekleren. Bedrijven die het moeilijk vinden om de juiste profielen op de schoolbanken te vinden, kunnen hun werkkrachten zelf opleiden. Technische beroepen moeten geherwaardeerd worden. Duaal leren en werkplekleren kan hiertoe bijdragen.
  • Daarnaast kan de stad de arbeidsmobiliteit stimuleren van en naar Tienen. Dit houdt in dat ze samenwerkingsverbanden met werkgelegenheidsinstellingen in Leuven of in andere grote steden moet aangaan, zodat vacatures in de regio opgevuld geraken.

Voor het volledige memorandum, zie: https://issuu.com/vokavzw/docs/2018-07-vb-verkiezingsmemorandum