Ruimte in Tienen

  • Elke maand wordt er een bedrijf dat zich in Tienen wil vestigen geweigerd omdat er geen ruimte is. We stellen vast dat er 100 hectare reservegebied is in Tienen. Omdat deze bedrijfsruimtes echter niet ontsloten zijn, kunnen bedrijven zich er niet vestigen.
    Om die reden moet de ring rond Tienen dringend vervolledigd worden. Zonder deze noodzakelijke aanpassing kan de regio zich niet onderscheiden van andere stedelijke regio’s als plaats die bereikbaar is én waar nog ruimte is om te ondernemen.
  • De gemeentes in de regio moeten een gemeenschappelijke visie omtrent ruimtelijke ordening ontwikkelen. Er moet op regioschaal gekeken worden welke activiteiten interessant zijn op lange termijn. Politici moeten in het algemeen belang handelen, en niet in het belang van de gemeente.

Voor het volledige memorandum, zie: https://issuu.com/vokavzw/docs/2018-07-vb-verkiezingsmemorandum