Mobiliteit in Tienen

  • In tegenstelling tot regio’s als Leuven en Brussel is Tienen nog veel beter bereikbaar. Het vervolledigen van de ring kan deze troef nog verder versterken en de problemen die er nu al zijn, oplossen. Bovendien kan er een nu reeds toegekende bedrijvenzone beter ontsloten worden.
    Investeer in infrastructuur en focus op ontsluiting bedrijventerreinen, door het vervolledigen van de Noordelijke Rondweg. Zolang er onzekerheid blijft rond mobiliteit, zullen er geen nieuwe investeringen zijn in de regio.
  • Creëer meer parkeergelegenheid nabij het station van Tienen, zodat pendelaars vlot met de trein naar Leuven/Brussel kunnen, en er minder verkeer is op de ring.
  • Er is weinig parkeerplaats voor vrachtwagens met faciliteiten.

Voor het volledige memorandum, zie: https://issuu.com/vokavzw/docs/2018-07-vb-verkiezingsmemorandum