Fiscaliteit in Tienen

  • Hef geen drijfkrachtbelasting meer (Tienen en Landen). Deze belasting wordt volledig gedragen door een zeer beperkt aantal bedrijven. Deze pestbelasting veroorzaakt  fiscale ongelijkheid met omliggende gemeentes, wat een concurrentieel nadeel is voor bedrijven in Tienen.
    De drijfkrachtbelasting remt ongetwijfeld investeringen in de economie af, en dat terwijl investeringen in nieuwe projecten en bedrijven net hetgeen is dat de economie in Tienen broodnodig heeft. In plaats van een half miljoen euro belastingen te innen bij een handvol bedrijven, in de vorm van een drijfkrachtbelasting, kan er gekeken worden naar incentive waarbij bedrijven de kans krijgen om minder belastingen te betalen naar mate er meer geïnvesteerd wordt in duurzame investeringen en/of tewerkstelling.
  • Werk de fiscale ongelijkheid tussen verschillende naburige gemeentes weg.

Voor het volledige memorandum, zie: https://issuu.com/vokavzw/docs/2018-07-vb-verkiezingsmemorandum