Talenten in Oost-Vlaanderen

3x talenten

  • Activeer elk talent
  • Zet in op STEM
  • Stimuleer arbeidsmobiliteit

Activeer elk talent

Steden/gemeenten kunnen bedrijven ondersteunen door hen te helpen om onontgonnen talent te activeren en te laten doorstromen naar bedrijven. Een geïntegreerde aanpak over de verschillende diensten heen met een centraal aanspreekpunt voor de bedrijven moet de administratieve last voor bedrijven verlagen. Steden/gemeenten kunnen met gerichte activeringsprojecten de groep van niet-werkende-werkzoekenden sneller klaarstomen richting bedrijven.

In Oost-Vlaanderen helpt de gemeente Wetteren de lokale bedrijven door het platform www.jobsinwetteren.be te ondersteunen samen met Voka en de Provincie. De portaalsite linkt door naar de vacaturepagina’s van lokale ondernemingen en de gemeente ondersteunt dit ook via haar eigen communicatiekanalen. Een mooi voorbeeld van betrokkenheid. Bovendien kunnen bedrijven hun vacatures bekend maken op de infomomenten voor nieuwe inwoners.
 

Zet in op STEM

Steden/gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen bij de toeleiding van technische talenten naar een toekomst met techniek, door de promotie van STEM-initiatieven & -opleidingen (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Steden/gemeenten kunnen bijvoorbeeld een STEM-academie of STEM-kamp organiseren, al dan niet in samenwerking met een technische onderwijsinstelling of andere organisaties

In Oudenaarde helpt de stad mee om de contacten tussen bedrijven en lokale onderwijsinstellingen zo goed mogelijk te faciliteren. Vertegenwoordigers uit de bedrijfswereld jureren de GIP-projecten (Geïntegreerde proef) van de TSO en BSO richtingen. Lokale ondernemingen onderhouden op die manier goede contacten met het onderwijs wat een win-win situatie oplevert en een kwaliteitsvolle uitstroom die geënt is op de noden van bedrijven.
 

Stimuleer arbeidsmobiliteit

Het aantrekken en behouden van menselijk kapitaal is van belang voor de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een stad of regio.

Steden/gemeenten kunnen  arbeidsmobiliteit op verschillende manieren stimuleren:

  • verplaatsingsgedrag vanuit regio’s met hoge werkloosheidsgraad naar regio’s met veel vacatures aanmoedigen,
  • minder mobiele doelgroepen (personen zonder rijbewijs of vervoersmiddel) de nodige tools aanreiken om zich gemakkelijker te verplaatsen
  • de bereikbaarheid van tewerkstellingsplaatsen (via openbaar vervoer, alternatieve vervoersmethodieken) verbeteren.