Ondernemerschap in Oost-Vlaanderen

3x ondernemerschap

  • Organiseer sterke ondernemende besturen
  • Betrek ondernemers bij het beleid
  • Versterk bestaand ondernemerschap en stimuleer nieuwe initiatieven

Organiseer sterke ondernemende besturen

Zet in op sterke gemeenten en sterke regio’s en zorg voor meer slagkracht door een moderne governance structuur en snoei in niet-kerntaken.
 

Betrek ondernemers bij het beleid

We vragen ondernemende lokale besturen. Die versterken hun regie- en beleidsvoorbereidende capaciteit. Zo vormen ze een bestuurscultuur die open staat voor initiatief en expertise vanuit de samenleving.

Lokale besturen moeten de netwerk- en coördinerende vaardigheden bij hun medewerkers versterken. Die zijn onontbeerlijk voor het beheren van co-creatie en uitbestedingsprocessen.

Steden/gemeenten zouden de mogelijkheid tot uitbesteding van gemeentelijke taken moeten onderzoeken op basis van een rationale kosten-batenanalyse.

Het vereiste kwaliteitsniveau van uitbestedingsoffertes moet op voorhand helder bepaald worden. Het lokale bestuur moet investeren in expertise om de beoogde resultaten op te volgen en de kwaliteit te controleren.
 

Versterk bestaand ondernemerschap en stimuleer nieuwe initiatieven

Installeer een ondernemersloket als uniek aanspreekpunt voor bedrijven uit de gemeente en voorzie voldoende bereikbaarheid: live, telefonisch en digitaal.  Bestaande bedrijven worden meteen efficiënt geholpen en nieuwe spelers worden begeleid in alle facetten van hun relatie tot de gemeente.   Nieuwe initiatieven worden eveneens geholpen om zich te vestigen in de gemeente en zich lokaal verder te ontwikkelen.