Mobiliteit in Oost-Vlaanderen

4x mobiliteit

  • Investeer in infrastructuur, focus op de ontsluiting van bedrijventerreinen
  • Faciliteer duurzame mobiliteit
  • Zet in op technologische innovaties
  • Verbeter de stedelijke logistiek

Investeer in infrastructuur, focus op de ontsluiting van bedrijventerreinen

Een kwaliteitsvolle infrastructuur is heel belangrijk voor bedrijven en burgers. We moeten onze bestaande infrastructuur goed onderhouden, up-graden, en waar nodig efficiënt en snel vervolledigen.
Een optimale ontsluiting van bedrijventerreinen (via duidelijke bewegwijzering, vlotte bus- en fietsverbindingen, vrachtwagenparkings met faciliteiten,…) vormt daarbij één van de prioriteiten.
 

Faciliteer duurzame mobiliteit

Maak het gemeentelijke mobiliteitsplan future-proof en hou rekening met nieuwe evoluties en noden, zoals de doorbraak van elektrische en gedeelde mobiliteit.

Deinze richtte het eerste Mobipunt van Vlaanderen in. Mobipunten verzamelen meerdere functies waarvan autodelen, nabijheid van openbaar vervoer, parkeermogelijkheid voor fietsen en toegankelijkheid essentieel zijn. Welke functies er precies aangeboden worden, is afhankelijk van de locatie. Voorbeelden zijn een degelijke fietsenstalling, deelwagens, deelfietsen, bushalte, fietspomp, oplaadpunten voor elektrische wagens, taxiplaatsen,…
 

Zet in op technologische innovaties

Zet intelligente transportsystemen in.  Denk vb.  aan digitale wegwijzers, dynamische routeplanning, dynamische verkeersborden, … Hierdoor kan het verkeer voor iedereen sneller en efficiënter verlopen.
 

Verbeter de stedelijke logistiek

Werk samen met omliggende steden en gemeenten om regels over venstertijden, tonnagebeperkingen,… te harmoniseren. Bij venstertijden moet hetzelfde referentiekader gelden.

Beperkende regels rond stadsdistributie moeten gebaseerd zijn op objectieve data over de in- en uitstroom van commerciële vervoersbewegingen.

Informatie over schema’s wie wanneer de stad binnen mag, moet makkelijk digitaal toegankelijk zijn, duidelijk en transparant.

Maatregelen moeten deel uitmaken van een ruimer lokaal logistiek- en mobiliteitsplan. Het stadsbeleid moet voldoende ruimte en vrijheid laten aan marktpartijen om zelf (technologische) innovatieve oplossingen voor de uitdagingen in stedelijke distributie aan te reiken. Dat is de beste garantie voor een concurrentiële, efficiënte en kwalitatief hoogstaande belevering in steden en urbane omgevingen. Denk aan de opportuniteiten van dal- en nachtleveringen of milieutechnische innovaties waarvoor steden de ideale schaal bieden om zaken uit te testen.