Lasten & kosten in Oost-Vlaanderen

4x fiscaliteit

  • Garandeer rechtszekerheid op het vlak van belastingen
  • Sluit een fiscaal pact met bedrijven
  • Kies voor een transparante communicatie
  • Ga resoluut voor administratieve vereenvoudiging

Garandeer rechtszekerheid op het vlak van belastingen

Bedrijven verwachten van de overheid dat ze een rechtszeker en gelijk speelveld creëren. Ze vragen ook fairness in de fiscale behandeling van ondernemingen. Die moeten onderling immers met gelijke wapens kunnen concurreren. De lokale fiscaliteit vormt in te veel gevallen een aanfluiting op dit redelijk verwachtingspatroon.
Zorg ervoor dat er geen grote regionale verschillen ontstaan.
Schaf de belastingen die contraproductief werken voor het ondernemerschap af.
Drijfkrachtbelasting (belasting op motoren) is een verouderde en weinig faire belasting. Steden/gemeenten die deze belasting nog heffen, vragen we om een afbouwscenario uit te werken zodat deze belasting tegen het einde van de volgende legislatuur verleden tijd is.
 

Sluit een fiscaal pact met bedrijven

Voka stelt een fiscaal pact voor met volgende elementen

  • Creëer bedrijfsinvesteringszones
  • Voorzie 20% van de exploitatie-uitgaven voor investeringen.
  • Bouw louter financierende eigen gemeentelijke belastingen af
  • Eigen gemeentelijke belastingen worden enkel ingevoerd indien ze een ‘gedragssturende’ finaliteit hebben.

 

Kies voor een transparante communicatie

Ondernemers willen weten waarvoor ze betalen.  Duidelijke communicatie kan rekenen op een beter begrip voor belastingen bij ondernemingen, en dat onder het motto “Zeg wat je doet en doe wat je zegt”
  

Ga resoluut voor administratieve vereenvoudiging

Ga voor vereenvoudiging.  Rationaliseer de eigen belastingen, verminder de administratieve rompslomp (vb. via digitale aangifte).