Aantrekkelijke regio in Oost-Vlaanderen

3x aantrekkelijke regio

  • Formuleer een sterke regio identiteit met dynamiek en toekomstvisie
  • Promoot de regio als aantrekkelijke werkregio
  • Zet in op preventie en veiligheid

Formuleer een sterke regio identiteit met dynamiek en toekomstvisie

Een stad/gemeente moet nadenken over haar sterktes en kernactiviteiten. Ze moet zich voluit profileren als een rijk ecosysteem aangevoerd door deze kernactiviteiten (bijvoorbeeld, Aalst is de zorgstad, Tienen is stad van de suiker, Leuven is pionier op vlak van health, high-tech, en creativity). Dit ecosysteem moet aangevoerd worden via een nauwe samenwerking tussen overheid, bedrijven en kennisinstellingen. Op die manier kan de stad/gemeente zich tot een attractiepool ontwikkelen. Daarbij moet men zich ervan vergewissen dat zo veel mogelijk bedrijven en stadsdelen mee kunnen stappen in dit positief verhaal.

Promoot de regio als aantrekkelijke werkregio

Onbekend maakt onbemind. Werk maken van employer branding en van regional branding in binnen- en buitenland is een must, willen we ons menselijk kapitaal in de regio houden en nieuw talent aantrekken.

Zet in op preventie en veiligheid

Steden en gemeenten spelen een cruciale rol in het creëren van een veilige omgeving om in te ondernemen.
Door technologie slim in te zetten wordt een veilige omgeving gewaarborgd. Dit kan door bijvoorbeeld politiecombi’s te voorzien van ANPR-camera’s en openbare verlichting op industriezones uit te rusten met bewegingssensoren.

Naast het inzetten op slimme technologie kan een stad of gemeente ook de contacten met o.a. veiligheidsdiensten mee faciliteren. Dit is niet alleen curatief van belang, maar ook preventief door bijvoorbeeld evacuatieoefeningen samen in te plannen. Voorkomen is beter dan genezen…