Talenten in Mechelen-Kempen

Elk talent telt

  • Breng talenten en bedrijven vroeg samen
  • Nood aan betere match op arbeidsmarkt

Breng talenten en bedrijven vroeg samen

Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen is de enige kamer in Vlaanderen die op zijn grondgebied, zowel in Mechelen als in Geel, een vestiging van de Katholieke Universiteit Leuven heeft én een vestiging van de Thomas More hogeschool. Dit biedt een unieke kans om talenten en bedrijven samen te brengen. We kunnen ondernemerschap in een vroeg stadium ontdekken en begeleiden. Gemeentes moeten hier ook een faciliterende rol in spelen.
 

Nood aan betere match op arbeidsmarkt

In het arrondissement Turnhout waren er in februari van dit jaar 14.164 niet-werkende werkzoekenden bekend bij de VDAB. In de regio waren er in diezelfde maand 15.447 openstaande vacatures, enkel bij VDAB. Dit is een onderschatting van het aantal openstaande vacatures, omdat bedrijven via eigen kanalen werven of via selectiekantoren. De cijfers tonen aan dat er nog voldoende potentieel is op de arbeidsmarkt.

Ook voor het arrondissement Mechelen is de vaststelling gelijkaardig. In de regio waren er in februari 10.524 niet-werkende werkzoekenden, en stonden er bij de VDAB 15.447 vacatures open.

Dat er al goed werk is geleverd is duidelijk. In het arrondissement Turnhout is men er in geslaagd om het aantal niet-werkende werkzoekenden in een jaar tijd terug te dringen met 9,1 procent. In het arrondissement Mechelen gaat het trager, maar is de werkloosheid ook met 4,4 procent gedaald.

Voka – KvK Mechelen-Kempen vraagt dat gemeentes nog meer doen. Zo kunnen ze fysieke ruimtes beschikbaar stellen waar leerlingen en studenten in contact kunnen komen met de bedrijfswereld. Gemeentes kunnen ook een actievere rol opnemen om talent richting het bedrijfsleven te sturen.

Voor lokale besturen ligt de uitdaging er ook in om de arbeidsmobiliteit te stimuleren. Minder mobiele doelgroepen moeten de tools krijgen om zich naar hun werk te kunnen verplaatsen.