Ruimte in Mechelen-Kempen

Ruimte om te ondernemen

  • Dichter en hoger bouwen
  • Stem vraag en aanbod op elkaar af
  • Versoepel voorschriften

Dichter en hoger bouwen

De economie doet het goed in ons land. De Nationale Bank voorspelt voor dit jaar een groei van 1,7 procent. Zo zouden er 54.000 extra banen bijkomen. Toch moeten we zien dat de economische groei niet stilvalt. Daarom hamert Voka – KvK Mechelen-Kempen erop dat er voldoende ruimte is om te ondernemen.

We kunnen niet langer naïef zijn en moeten ons bewust worden dat de beschikbare ruimte geen onuitputtelijke bron is. We zullen moeten evolueren naar zero bijkomend ruimtebeslag en een betonstop. Dichter en hoger bouwen zijn de nieuwe ordewoorden. Alleen moeten daar tools tegenover staan die deze implementatie mogelijk maakt.
 

Stem vraag en aanbod op elkaar af

Er is nood aan een correcte oplijsting van beschikbare gronden. Er is een duidelijk onderscheid nodig tussen onder andere industrie, kmo en kantoorruimte. Monitor de vraag en het aanbod aan ruimte om te ondernemen goed. Houd deze monitoring actueel en gebruik ze om – indien nodig – tijdig in te grijpen met nieuwe planinitiatieven. Zorg dat deze monitoringsgegevens gemakkelijk toegankelijk zijn en ook gebruikt kunnen worden om regionale tekorten tijdig te detecteren.

In de arrondissementen Mechelen en Turnhout is er op dit moment in totaal 237 hectare aan gronden beschikbaar die bestemd zijn voor bedrijvigheid. Volgens gegevens van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) zijn er vooral in Hoogstraten (De Kluis, 46 ha), Sint-Katelijne-Waver (Veilingzone, 24 ha) en Geel (ENA 23 Z.5, 24 ha) nog terreinen waar mogelijkheden liggen. Voka – KvK Mechelen-Kempen pleit er voor dat nieuwe ruimtes meer langs knooppunten van grote verkeersassen liggen.

Ondernemende gemeentebesturen moeten ook rekening houden met het begrip ijzeren voorraad. (uitleg)
 

Versoepel voorschriften

Om de schaarse ruimte aan industriegrond beter te gebruiken, is er ook een versoepeling van de bufferzone in industriegebied nodig. De regelgeving legt zo’n bufferzone nu verplicht op en gemeentes kleuren die vaak snel in als groenzone. We pleiten hier voor een meer doordachte aanpak.