Ondernemerschap in Mechelen-Kempen

Iedereen ondernemer

  • Bezin over kerntaken
  • Kies voluit voor partnerships
  • Schenk aandacht aan bedrijven

Bezin over kerntaken

We geloven in ondernemende steden en gemeenten die zich bezinnen over wat hun kerntaken zijn, en de expertise benutten die aanwezig en beschikbaar is in de samenleving, in het bijzonder in de bedrijven. Outsourcing en co-creatie kunnen positief bijdragen aan de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening, mét extra fiscale return voor de lokale overheid.
 

Kies voluit voor partnerships

Binnen Voka – KvK Mechelen-Kempen geloven we sterk in een samenwerkings- en participatiemodel, de zogenaamde ‘quadruple helix’. Die verwijst naar de vier betrokken partijen: overheid, onderwijs, burgers én bedrijven. Bij nieuwe projecten is het belangrijk dat die vier partijen van bij de start betrokken zijn.   
 

Schenk aandacht aan bedrijven

Voka – KvK Mechelen-Kempen vraagt dat gemeentes in publicaties en communicatie naar de burger toe structureel positief nieuws uit de ondernemerswereld brengt. Zo wordt de meerwaarde van bedrijven op de welvaart van burgers een stuk duidelijker.