Mobiliteit in Mechelen-Kempen

Iedereen mobiel

  1. Overleg bovenlokaal
  2. Stem nodig in vervoersregio
  3. Vraag om mobiliteitsplan

Overleg bovenlokaal

Voka – KvK Mechelen-Kempen pleit ervoor om verkeersproblemen ruimer te bekijken dan binnen de grenzen van de eigen gemeente. Burgemeesters moeten daarom op bovenlokaal niveau overleggen. We stellen, samen met de ondernemers, vast dat lokale besturen zonder breed overleg bijvoorbeeld tonnagebeperkingen voor vrachtwagens opleggen. Zo verplaats je de verkeersproblemen van de ene naar de andere gemeente. Mobiliteit is en blijft de optelsom van het personenvervoer én het vrachtverkeer. Vrachtwagens negeren is niet de oplossing.
 

Stem nodig in vervoersregio

Voka – KvK Mechelen-Kempen stelt vast dat gemeenten op veel domeinen samenwerken. Maar op het vlak van mobiliteit gebeurt het nauwelijks. Een oplossing om de mobiliteitsproblemen bovenlokaal aan te pakken, zijn de nieuwe vervoersregio’s. Op die manier kunnen de verantwoordelijken verkeersproblemen breder bekijken. We willen dan ook dat ondernemers een stem krijgen in die vervoersregio’s. Er lopen op dit moment vier proefprojecten in Vlaanderen. Het gaat om Mechelen, Antwerpen, Aalst en de Westhoek. Voka – KvK Mechelen-Kempen vraagt een strikte opvolging van die proefprojecten en een grondige evaluatie.
 

Vraag om mobiliteitsplan

We hebben nog nooit zo lang in de file gestaan als vorig jaar. Elke ochtend staat er gemiddeld 158 kilometer op Vlaamse wegen. Nog eens dertien kilometer meer dan in 2016. De files vanuit Antwerpen zijn voelbaar tot in de driehoek E34, E313 en de N19. Er is dan ook nood aan een mobiliteitsplan voor Middenkempen.

Voka – KvK Mechelen-Kempen heeft nog andere mobiliteitsdossiers waar het via een participatiemodel beslissingen wil versnellen:

  • Plan voor missing links en minderhindermaatregelen in Mechelen
  • Verbinding tussen E19 en A12, ter hoogte van Willebroek
  • Aanleg van fietspad en rotonde voor ENA20 in Grobbendonk
  • Veiligere en betere voorzieningen op vrachtwagenparkings die goed beveiligd zijn
  • Ontsluiting van belangrijke industrieterreinen en regio’s.