Duurzame innovatie in Mechelen-Kempen

2x duurzame innovatie

  • Wees slim en efficiënt
  • Snoeien in regels

Wees slim en efficiënt

Meten is weten, dat geldt ook voor steden en gemeentes. Van de centrumsteden Mechelen en Turnhout verwachten we dat ze zich profileren als Smart City. Ze moeten voortrekker zijn op het vlak van digitalisering en technologie. Voka – KvK Mechelen-Kempen verwacht dat ze concrete en zichtbare initiatieven nemen, zoals slimme toepassingen van the internet of things in domeinen zoals de zorg en mobiliteit en in het bijzonder op bedrijventerreinen. Lokale besturen kunnen ook van elkaar leren.
 

Snoeien in regels

Regelgeving is op dit moment vaak een hindernis voor duurzaam innoveren en ondernemen. Wie passief wil bouwen of zich aan de energienormen wil houden, moet door een rompslomp van papieren. Bedrijven ervaren die berg aan administratie als een rem op hun groeiende activiteiten. Dit kan beter. Lokale besturen moeten inspanningen doen om bedrijven duurzamer te maken. Voka wil hen daar in steunen.