Talenten in Londerzeel

  • Hervorm het onderwijs, zodat het beter aansluit op de plaatselijke arbeidsmarkt.
  • Stimuleer arbeidsmobiliteit om de mismatch tussen werkzoekenden en vacatures tegen te gaan en zet in op de integratie van nieuwkomers om hen meer kansten te geven op de arbeidsmarkt.
  • Stimuleer ‘goesting’ om te ondernemen in het onderwijs.
  • Neem meer initiatieven om de werkzaamheidsgraad te verhogen, zoals bv. kinderopvang.

Voor het volledige memorandum, zie: https://issuu.com/vokavzw/docs/2018-07-vb-verkiezingsmemorandum