Ondernemerschap in Londerzeel

Bedrijven vragen ondernemende lokale besturen. Dat betekent enerzijds dat de gemeente initiatieven neemt, en anderzijds dat er een beleidscultuur heerst die open staat voor initiatief en expertise vanuit de samenleving.

  • Ondernemers in Londerzeel vragen om meer betrokkenheid. Ze kunnen daarbij heel wat expertise bieden die lokale besturen vandaag missen. Een goed overlegmodel zal bijdragen tot de ontwikkeling van de regio.
  • Installeer een ondernemersloket als uniek aanspreekpunt voor bedrijven uit de gemeente en voorzie voldoende bereikbaarheid: live, telefonisch en digitaal. Ondernemers zijn opgetogen dat de gemeente een functie heeft uitgeschreven voor een voltijdse ambtenaar verantwoordelijk voor de lokale economie. Ze hopen dat die persoon beschikbaar zal zijn en dat hij de relaties tussen de bedrijven en de gemeente zal optimaliseren.

Voor het volledige memorandum, zie: https://issuu.com/vokavzw/docs/2018-07-vb-verkiezingsmemorandum