Mobiliteit in Londerzeel

De gemeente dient in overleg met bedrijven bij te dragen tot betere mobiliteit: bereikbaarheid verbeteren met openbaar vervoer en fiets, met de sneltram als opportuniteit en oog voor overstapparkings. In dat kader zijn de aanbevelingen:

  • Optimaliseer het op- en afrittencomplex Londerzeel-zuid, om bedrijventerreinen beter bereikbaar te maken.
  • Investeer in een vlotte bereikbaarheid van bedrijfsterreinen met het openbaar vervoer en de fiets, en zorg voor een duidelijke bewegwijzering.
  • Valoriseer het traject en de haltes van de sneltram Willebroek-Brussel.
  • Beperk de hinder van parkerende vrachtwagens en voorzie voor vrachtwagens bestemd voor bedrijven in Londerzeel parkeermogelijkheden.

Voor het volledige memorandum, zie: https://issuu.com/vokavzw/docs/2018-07-vb-verkiezingsmemorandum