Duurzame innovatie in Londerzeel

Steun voor reconversie naar duurzaamheid

Ondernemers die willen inzetten op innovatie en duurzaamheid krijgen te weinig steun van de gemeente. De gemeente zou klimaatacties door bedrijven moeten faciliteren. Op die manier faciliteren gemeenten energie-efficiënte investeringen door bedrijven of stimuleren ze bijvoorbeeld bedrijven die wensen in te zetten op biodiversiteit. Daarnaast zouden gemeenten zich mee moeten inzetten op de VN Duurzaamheidsdoelstellingen en hierrond acties naar bedrijven toe formuleren.

Voor het volledige memorandum, zie: https://issuu.com/vokavzw/docs/2018-07-vb-verkiezingsmemorandum