Aantrekkelijke regio in Londerzeel

Formuleer een sterke regio-identiteit met dynamiek en toekomstvisie: 

Londerzeel is een economisch centrum, maar heeft nog niet dat imago. Hierdoor mist het investeringen.

  • Londerzeel moet nadenken hoe het zich als logistiek distributiecentrum op de kaart kan zetten. De gemeente moet zich voluit profileren als een rijk ecosysteem aangevoerd door die kernactiviteit. Dat ecosysteem moet aangevoerd worden via een nauwe samenwerking tussen overheid, bedrijven en onderwijsinstellingen. Op die manier kan de stad zich tot een attractiepool ontwikkelen.
  • Daarnaast moet Londerzeel aan haar imago als economisch centrum werken en dat imago in de markt zetten. Dat kan door een aantrekkelijke naam te geven aan industrieterreinen en de uitstraling ervan te verbeteren (meer groen, betere wegwijzers...). Daarbij moet er ook meer aandacht zijn voor het faciliteren van startende ondernemingen en kmo’s. De oprichting van een bedrijvencentrum zou daarbij kunnen helpen.

Voor het volledige memorandum, zie: https://issuu.com/vokavzw/docs/2018-07-vb-verkiezingsmemorandum