Limburg

43 memoranda voor één provincie. Een Limburgs memorandum én eentje voor ieder stad en gemeente binnen Limburg.

Voka – Kamer van Koophandel Limburg neemt de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen serieus, laat dat duidelijk zijn.
Voor deze memoranda baseren we ons op onze enquête over de tevredenheid over de lokale besturen, socio-economisch studiewerk, onze ruimtebehoeftepeiler én de input van onze ambassadeurs en ondernemersclubs. Lokale input voor lokale memoranda dus.

Vanaf 16 april tot eind juli trekken we samen met onze Voka-ambassadeurs de wijde wereld in om onze memoranda toe te lichten bij de lokale besturen. Na ieder bezoek vindt u het memorandum hier terug. Onze leden-ondernemingen krijgen het memorandum van hun stad of gemeente overigens per mail opgestuurd.

Naast de lokale memoranda, brachten we ook een provinciaal memorandum uit. Een provinciaal memorandum omdat het provinciale niveau noodzakelijk is voor onze Limburgse ondernemingen én haar medewerkers.  We hebben immers geen grootstad die de trekkers- en ontwikkelingsrol op zich neemt voor de Limburgse lokale besturen. Daarom moet onze provincie de regie in handen!

Download hier ons volledig memorandum voor de provincie Limburg!

 

Nieuws uit Limburg

Lijsttrekkersdebat Ondernemersclub Diepenbeek

, Voka Limburg
Lijsttrekkersdebat Ondernemersclub Diepenbeek

Een verkiezingsdebat door en voor ondernemers, dat is wat ondernemersclub Diepenbeek beoogde op 17 september. En zo geschiedde, want zo’n zestig ondernemers zakte af naar gemeenschapscentrum ‘De Plak’ om de zes lijstrekkers van de gemeente de degens te zien kruisen. Lode Vereeck (Open Vld), Patrick Hermans, burgemeester (Puur), Danny Bulen (Pro 3590), Guy Voets (Groen-Diepenbeek), Peter Prévot (CD&V) en Geert Vertongen (N-VA) gingen met elkaar in debat rond fiscaliteit, ondernemerschap, mobiliteit en andere voor ondernemers relevante materie. Op de receptie achteraf kregen de aanwezige ondernemers ruimschoots de kans om hun onbeantwoorde vragen alsnog op de aanwezige politici af te vuren en zo een beredeneerde keuze te maken voor 14 oktober.

Lees volledig verslag

Voka –KvK Limburg rondt verkiezingscampagne af

, Voka Limburg
Voka –KvK Limburg rondt verkiezingscampagne af

De invloed van lokale besturen op ondernemerschap is onmiskenbaar groot. Met het oog op de gemeente- en provincieraadsverkiezingen was het  voor Voka – Kamer van Koophandel dan ook cruciaal om de noden van ondernemers bij de Limburgse gemeenten en steden aan te kaarten. Na de publicatie van haar provinciaal memorandum, begon de werkgeversorganisatie in juni met haar toer door Limburg waarin 42 memoranda op maat werden voorgesteld aan de lokale besturen. “Vandaag ronden we onze toer af”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. “Ondernemers in verschillende steden en gemeenten hebben ook verschillende noden, daarom zijn we erg tevreden dat we op een constructieve manier de specifieke behoeften én aanbevelingen persoonlijk hebben kunnen bespreken bij de lokale beleidsmakers.”

De kiem voor deze lokale memoranda werd gevormd door het centrale Voka Memorandum dat overkoepelend voor alle Vlaamse steden en gemeenten aanbevelingen doet voor de lokale besturen. Centraal in dit memorandum staan focus en schaal. “Gemeenten moeten zich systematisch de vraag stellen of ze een taak zelf blijven uitvoeren, dan wel opteren voor een samenwerkingsformule of kiezen voor uitbesteding “ stelt Leten. Daarnaast worden fusies noodzakelijk. “De geboorte van Pelt en Oudsbergen is in dat opzicht een schoolvoorbeeld van toekomstgericht bestuur. Maar we moeten verder durven gaan en daarom pleiten we ervoor gemeenten verplicht te laten opschalen tot minimaal 10.000 inwoners.”

Voka – Kamer van Koophandel bouwde verder op de aanbevelingen van het overkoepelend Voka Memorandum om zo tot een concreet, gepersonaliseerd Limburgs verhaal te komen. Een belangrijk hoofdstuk binnen dit verhaal werd gewijd aan de provincie. “Het provinciaal niveau is noodzakelijk voor onze Limburgse ondernemingen én haar medewerkers”, aldus Leten. “Rekening houdend met het subsidiariteitsprincipe, efficiëntie en het primaat van de politiek heeft de provincie zeker nog haar rol te vervullen. We hebben geen grootstad die de trekkers- en ontwikkelingsrol op zich neemt voor de lokale besturen en het is daarom dat de provincie de regie in handen moet nemen. Als katalysator, bovenlokaal samenwerkingsorgaan en back-office kan de provincie ook in de toekomst een belangrijke functie vervullen.”

Naast het overkoepelend en provinciaal memorandum werden de laatste maanden dus ook 42 lokale memoranda voorgesteld. Op basis van een enquête, de ruimtebehoeftepijler, fiscale analyses en input van de lokale Voka-ambassadeurs en ondernemersclubs werd een compleet beeld geschetst van de wensen van ondernemers ten opzichte van hun lokale besturen. “De resultaten hiervan vertaalden we in concrete aanbevelingen naar de volgende legislatuur toe. Samen met onze lokale Voka-ambassadeurs zijn we gedurende drie maanden op pad gegaan om de resultaten in iedere Limburgse stad en gemeente te gaan voorleggen. Ondanks de differentiatie van gemeente tot gemeente, bleken de Limburgse ondernemers het unaniem eens te zijn over het belang van een verbeterde communicatie van de besturen naar ondernemers toe. “Binnen alle besproken thema’s, zijnde fiscaliteit, mobiliteit, ruimte en talent, bleek het belang van én de ontevredenheid over het communicatiebeleid groot te zijn. We hebben de lokale besturen dan ook op het hart gedrukt werk te maken van een communicatief sterk beleid. Helderheid en transparantie blijken dé tools te zijn om de tevredenheid van de Limburgse ondernemers op korte termijn te doen stijgen”, besluit Johann Leten.

 

Bekijk hieronder het interview met Kris Claes, directeur belangenbehartiging.

 

Lees volledig verslag