Ruimte in Leuven

  • Zorg voor voldoende ruimte om te ondernemen door alle ontwikkelbare grond operationeel te maken en door een hoger rendement voor de beschikbare ruimte
    (verwevenheid, flexibele bouwvoorschriften).
  • Eenvoudige en transparante procedures voor vergunningsaanvragen zijn key. Handel bedrijfsvriendelijk en oplossingsgericht.

Voor het volledige memorandum, zie: https://issuu.com/vokavzw/docs/2018-07-vb-verkiezingsmemorandum