Ondernemerschap in Leuven

  • Werk samen met ondernemers en durf uitbesteden. Heroverweeg het takenpakket van de stad Leuven. Voor een zeer groot aantal projecten en problemen wordt een beroep gedaan op de lokale overheid. Beleidsuitvoerende en specifieke beleidsvoorbereidende taken zijn echter geen taken van een overheid en worden beter uitbesteed of in coproductie uitgevoerd.
  • Voer een streekbeleid (Leuven-Aarschot-Diest-Tienen). Deze schaal laat toe de samenhang te bekijken tussen initiatieven met impact over de gemeentegrenzen heen. Deze regionale afbakening vertoont een grote gelijkenis met de dagelijkse leefwereld van de inwoners.

Voor het volledige memorandum, zie: https://issuu.com/vokavzw/docs/2018-07-vb-verkiezingsmemorandum