Mobiliteit in Leuven

  • Orkestreer efficiënte stadsdistributie, die van Leuven een leefbare en ecologische stad maakt.
  • Verbeter de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen in en rond Leuven. De aanleg van een treinstop in het Researchpark van Haasrode is daarbij prioritair.
  • Voer een parkeerbeleid dat rekening houdt met de noden van ondernemers, niet alleen met de wensen van inwoners.

Voor het volledige memorandum, zie: https://issuu.com/vokavzw/docs/2018-07-vb-verkiezingsmemorandum