Fiscaliteit in Leuven

  • Richt bedrijfsinvesteringszones op: ondernemers wensen meer betrokkenheid bij het beleid van de stad Leuven en willen weten waarvoor ze betalen.
  • Rationaliseer eigen gemeentelijke belastingen. Prioriteer de afschaffing van de belasting op drijfkracht (Herent en Boortmeerbeek) en de belasting op economische bedrijvigheid (Hoeilaart).

Voor het volledige memorandum, zie: https://issuu.com/vokavzw/docs/2018-07-vb-verkiezingsmemorandum