Ruimte in Diest

  • Er is nood aan meer ruimte om te ondernemen.
  • Voer een transparant en consistent vergunningsbeleid. Ga steeds pragmatisch en oplossingsgericht te werk bij het beoordelen van vergunningsaanvragen. Administratie mag geen rem op ondernemerschap zetten.
  • Ondernemers zijn ontstemd over het voorkooprecht toebehorende aan Interleuven. Hoewel men erkent dat dit voorkooprecht wettelijk is, ontmoedigt dit voorkooprecht ondernemers om eigendommen te verwerven. Ondernemers haken ook af omdat ze niet op de hoogte zijn van de details van het voorkooprecht.

Voor het volledige memorandum, zie: https://issuu.com/vokavzw/docs/2018-07-vb-verkiezingsmemorandum