Ondernemerschap in Diest

  • Diest moet initiatieven nemen om bestaand ondernemerschap te versterken en nieuwe ondernemerschap aan te trekken en te stimuleren.
  • Ondernemers suggereren om een van citadelsite een startershub te maken. Het succes van zulke sites, waar starters een ruimte kunnen huren en waar gemeenschappelijke faciliteiten ter beschikking staan is aangetoond in Leuven. De stad Diest moet dringend een promotor zoeken voor de ontwikkeling van deze site.

Voor het volledige memorandum, zie: https://issuu.com/vokavzw/docs/2018-07-vb-verkiezingsmemorandum