Mobiliteit in Diest

  • Investeer in een vlotte bereikbaarheid van bedrijfsterreinen met het openbaar vervoer en een duidelijke bewegwijzering.
  • Er zijn te weinig vrachtwagenparkings met faciliteiten. Er is nood aan een structurele oplossing voor de bedrijven die de trucks nodig hebben. Oplossingen voor praktische logistieke problemen moeten opgelost worden. Trucks kunnen niet zomaar geweerd worden zonder een alternatief te voorzien.
  • Creëer extra parkeergelegenheid creëren nabij het treinstation van Diest en zorg voor een aangename stationsomgeving.

Voor het volledige memorandum, zie: https://issuu.com/vokavzw/docs/2018-07-vb-verkiezingsmemorandum