Fiscaliteit in Diest

  • Duidelijke communicatie rond belastingen kan rekenen op een beter begrip voor belastingen bij ondernemers: Pleeg meer overleg met ondernemers.
  • Verlicht de administratieve rompslomp door het systeem van digitale aangiftes op punt te stellen.
  • Verminder het aantal eigen gemeentelijke belastingen. Ondernemers zijn tevreden dat de belasting op drijfkracht werd afgeschaft. Daartegenover staat dat er nog steeds een wirwar aan lokale taksen bestaat, zoals de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk, de belasting op aanplakborden en de algemene gemeentebelasting.

Voor het volledige memorandum, zie: https://issuu.com/vokavzw/docs/2018-07-vb-verkiezingsmemorandum