Aantrekkelijke regio in Diest

Diest is een aantrekkelijke en aangename stad. Dat is een zeer grote troef. Ondernemers zijn tevreden over de inspanningen van Diest om zich als een aantrekkelijke regio te profileren. Men is blij met de socioculturele dynamiek in de stad.

Echter, bedrijfsleiders van grotere bedrijven vinden dat Diest het bestaand ondernemerschap niet voldoende versterkt en nieuwe initiatieven niet genoeg stimuleert. Diest is hierin niet proactief genoeg. Men hanteert een louter reactieve aanpak. Ook het contact tussen de bedrijfswereld en het bestuur verloopt stroef.

Voor het volledige memorandum, zie: https://issuu.com/vokavzw/docs/2018-07-vb-verkiezingsmemorandum