Diest

De regio Diest omvat de volgende gemeentes: Diest, Scherpenheuvel – Zichem, Bekkevoort


Algemene tevredenheid

Slechts 36% van de ondernemers uit de regio Diest is tevreden over het lokaal bestuur.

Deze cijfers liggen lager dan het gemiddelde in Vlaanderen, waar 40 % van de werkgevers aangaf tevreden te zijn. Bovendien is een relatief grote groep ondernemers (16%) ontevreden.

De steekproef bestond uit 28 ondernemers uit de regio Diest die lid zijn van Voka. 16% van de respondenten gaf het gemeentebestuur een score tussen 1/10 en 5/10. 46% van de respondenten gaf een score tussen 6/10 en 7/10. Enkel een score van minstens 8/10 beschouwen wij als “tevreden” (36%). Een restcategorie van 2% gaf geen algemene score.