Talenten in Aarschot

Het werkloosheidspercentage in Aarschot is 4,3% (mei 2018). Dit is lager dan het gemiddelde in Vlaanderen (6,7%). Toch kan het beter. De lokale overheid kan zorgen  voor een betere aansluiting van het onderwijs op de reële behoeften van de arbeidsmarkt:

  • Zet in op duaal leren en werkplekleren: De stad moet de vinger aan de pols van de scholen houden en hen begeleiden en bijstaan waar mogelijk. Vandaag lopen de meeste initiatieven genomen door Voka Regio Aarschot vast bij de scholen zelf.
  • Zorg voor meer arbeidsgerichte studierichtingen. In de regio is er nood aan technische profielen en zijn er veel openstaande vacatures in de maatschappelijke dienstverlening. Het onderwijs moet hierop inspelen.
  • Investeer in didactische uitrusting en infrastructuur van technische- en beroepsscholen;
  • Bepaal toekomstgerichte eindtermen die leerlingen voorbereiden op de uitdagingen van morgen.

Voor het volledige memorandum, zie: https://issuu.com/vokavzw/docs/2018-07-vb-verkiezingsmemorandum