Ruimte in Aarschot

  • Creëer een bedrijfsvriendelijke lange-termijn visie rond het ruimtegebruik in de regio.
  • Zet in op transparantie en overleg tijdens het vergunningsproces. De vergunningsverlener zou systematisch met ondernemers in dialoog moeten gaan, en moeten bekijken op welke manier men aan de noden van de ondernemer tegemoet kan komen. Bedrijven willen zekerheid over de uitvoerbaarheid in een vroeg stadium, anders beginnen ze meestal niet aan hun plannen.
  • Aarschot kampt met langdurige leegstand (met zichtbare verwaarlozing) van grote gebouwen op de diverse terreinen van het industriepark. Braakliggende terreinen geven bedrijventerreinen een weinig aantrekkelijke indruk voor nieuwe investeerders. Men moet deze terreinen nieuw leven inblazen maken door middel van een aantrekkelijk uitzicht, een goede ontsluiting, investeringen in infrastructuur, groenvoorzieningen…

Voor het volledige memorandum, zie: https://issuu.com/vokavzw/docs/2018-07-vb-verkiezingsmemorandum