Ondernemerschap in Aarschot

Om het groeipotentieel van de economie in Aarschot te vergroten, moet er meer geïnvesteerd worden. De gemeente kan dit ondersteunen door zelf meer investeringen te doen, en door investeringen van ondernemingen te ondersteunen. In het bijzonder, vragen ondernemers aan het gemeentebestuur:

  • Verbeter het ondernemersklimaat, zodat nieuwe investeerders hun weg vinden naar Aarschot. Dit omvat uiteenlopende actiepunten, zoals een vlot vergunningsproces, meer  rechtszekerheid, een vlotte mobiliteit, een bloeiende arbeidsmarkt. Risico nemen en kapitaal investeren moet aangemoedigd worden.
  • Faciliteer de zoektocht naar internationale investeerders;
  • Maak werk van een verdere professionalisering van de ontvangst van de stad ten aanzien van nieuwe investeerders. In dit kader zouden ondernemers het appreciëren moest de ambtenaar lokale economie meer gewicht in de schaal leggen.

Voor het volledige memorandum, zie: https://issuu.com/vokavzw/docs/2018-07-vb-verkiezingsmemorandum