Mobiliteit in Aarschot

  • Aarschot moet haar troef als “A-locatie” behouden. Het bestuur moet aandacht hebben voor alle mobiliteitsconsequenties die deze troef structureel negatief kan beïnvloeden. Dit vereist voldoende slagkracht van de gemeente, door een efficiënte communicatie door het bestuur:   
    • Ten eerste, is er nood aan meer intergemeentelijke afstemming over grote werken;
    • Ten tweede, moet men meer overleggen met hogere overheden om mobiliteitstechnisch deze troef ook op lange termijn te behouden;
    • Ten derde, is voldoende proactief overleg met alle betrokken belangengroepen organisaties vereist.
  • Voorzie vrachtwagenparkings met faciliteiten en houdt rekening met vrachtwagens bij de aanpassingen en heraanleg van infrastructuur.
  • Duidelijke bewegwijzering naar bedrijventerreinen.

Voor het volledige memorandum, zie: https://issuu.com/vokavzw/docs/2018-07-vb-verkiezingsmemorandum