Fiscaliteit in Aarschot

  • Communiceer duidelijker waaraan belastinggeld besteed wordt.
  • Betrek ondernemers meer in het fiscaal beleid.

Voor het volledige memorandum, zie: https://issuu.com/vokavzw/docs/2018-07-vb-verkiezingsmemorandum